Onnodige medicalisering voorkomen?

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Argumentenfabriek onderzoek gedaan naar de oorzaken van onnodige medicalisering van kinderen en jongeren en manieren om dit te voorkomen.

De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat op twee Informatiekaarten. De resultaten van het onderzoek zullen door het ministerie van VWS onder andere worden gebruikt bij gesprekken met beroepsgroepen, bij het aanzwengelen van de maatschappelijke discussie en als input voor de huidige ’Nederlandse situatie’ tijdens de internationale expertmeeting demedicalisering jeugd (23 mei 2014).

Lees hier meer over de kaarten.

Lees hier de oplegger van het ministerie van VWS, behorende bij de kaarten.