Onderzoek: Evaluatie programma [Ont]Regel de Zorg

Zorgverleners besteden ruim een derde van hun tijd aan administratie in plaats van aan hun patiënten. Dat moet anders, daar zijn zorgverleners, patiënten en het kabinet het over eens.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte daarom in mei 2018 met het Programma [Ont]Regel de Zorg, om de ervaren regeldruk voor professionals en patiënten merkbaar te verminderen. Dit programma loopt in de zomer af, maar inzet op het verminderen van regeldruk blijft nodig.

Hoe kijken partijen die betrokkenen zijn bij het programma [Ont]Regel de Zorg terug op de aanpak ervan? Wat ging volgens hen goed en wat kan beter of anders? De Argumentenfabriek zoekt antwoord op deze vragen in opdracht van het Ministerie van VWS. Naast het doen van literatuuronderzoek houden we komende zomer interviews met personen uit het hele zorgveld. De lessen die uit dit onderzoek volgen, helpen het Ministerie bij het vormgeven van het vervolgaanpak. Zodat de regeldruk ook in de toekomst blijvend minder wordt, voor ieder die in en om de zorg werkt.

Meer weten over onze aanpak?

Neem dan contact op met Gertrude van Driesten. Kijk ook eens op: www.ordz.nl.