Onderzoek administratieve lastendruk bij tandartsen

Hoeveel tijd besteden tandartsen gemiddeld per week aan administratie? Vinden tandartsen de administratieve handelingen die zij uitvoeren wel zinnig en efficiënt? En welke administratieve handelingen zouden zij willen schrappen of verbeteren? Met deze vragen kwam de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT) bij Stichting (Ont)Regel de Zorg.

Stichting (Ont)Regel de Zorg is de nieuwe samenwerking tussen VvAA en De Argumentenfabriek, met het doel de administratiedruk in de zorg te verminderen. Eerder brachten we gezamenlijk de administratiedruk van zeven zorgberoepen in kaart, zoals voor huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen.

Minder werkplezier

De uitkomsten van de enquête onder ruim 400 tandartsen maakt duidelijk dat zij vinden dat ze teveel tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen Tandartsen zijn gemiddeld 24 procent van hun werktijd kwijt aan administratieve handelingen en vinden ruim de helft hiervan onzinnig. 90 procent van de tandartsen gaf aan dat de administratiedruk hun werkplezier vermindert.

KNMT-voorzitter Wolter Brands geeft aan dat de resultaten inzicht geven in hoe tandartsen hun administratiedruk ervaren. KNMT zal de komende tijd nagaan hoe de administratiedruk van tandartsen kan worden verminderd.

Lees hier het volledige rapport.