Nieuwe kaarten voor teams verrijken het mbo-boek Weet, denk, doe!

Het boek Weet, denk, doe!, versneld professionaliseren in het mbo, is in mei 2016 in herdruk verschenen. In deze druk zijn kaarten toegevoegd die zich specifiek richten op teams.

Dit boek biedt een systematiek die schoolbestuurders helpt om – op basis van ervaring van successcholen – er snel achter te komen hoe zij binnen hun eigen school snel (verder) kunnen professionaliseren. Nu is er een gratis uitbreiding beschikbaar, speciaal voor de ruggegraat van het mbo: de teams. In dezelfde systematiek als de rest van het boek hebben we drie kaarten gemaakt waarmee teams zelf een analyse kunnen maken waar zijn staan op de as van professionaliteit. De kaarten zijn ook te downloaden

undefined

Meer weten? Anouk@argumentenfabriek.nl