Minder regels voor mantelzorgers

Op donderdag 12 september nam Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het rapport (Ont)Regel de Mantelzorg in ontvangst van Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL en Annette Stekelenburg, sprekende mantelzorger. Voor dit rapport dachten meer dan veertig mantelzorgers, experts en belanghebbenden na over het aanpakken van onnodige administratie en knellende procedures voor mantelzorgers. De Argumentenfabriek ontwierp het denkproject en begeleidde de denksessies, in opdracht van het programma Langer Thuis en van VWS.

Schrappen en verbeteren

Veel mantelzorgers ervaren hinder van knellende regels en onduidelijkheid over procedures. (On)Regel de Mantelzorg identificeert belangrijke onderliggende oorzaken. Zo hanteren beleidsmakers verschillende definities van mantelzorg en ontbreekt het mantelzorgers aan overzicht wie welke zorg en ondersteuning regelt. Ook komen belangrijke concrete knelpunten aan bod.

 

De resultaten van het denkwerk bieden op korte en lange termijn oplossingen voor het verminderen van de regeldruk van de bijna vijf miljoen mantelzorgers in Nederland. Bijvoorbeeld door het schrappen van de herindicatie voor mensen met een chronische zorgvraag. Zodat mantelzorgers hun tijd weer kunnen besteden aan waar het echt om draait: het zorgen voor en ondersteunen van hun naaste(n).

Meer weten?
Benieuwd naar de resultaten? Het rapport (Ont)Regel de Mantelzorg vind je hier. Ook knelpunten rondom het persoonsgebonden budget zijn aangepakt. De resultaten van (Ont)Regel het persoonsgebonden budget verschijnen najaar 2019 op www.ordz.nl.

De Argumentenfabriek voerde dit project uit namens Stichting (Ont)Regel de Zorg. Meer weten over onze aanpak? Bekijk onze website.

Neem contact op met de auteurs:
Gertrude van Driesten, senior Zorg
Reijer Lomans, kaartenmaker Zorg