Mensen laten groeien met een Ontwikkelrekening

‘Die vaste baan is een oude zekerheid’,  zegt onze directeur Frank Kalshoven in een interview met het vakblad De Professional Centraal.

‘De nieuwe zekerheid moet zijn: ik kan me ontwikkelen om zo weer een nieuwe baan te vinden.’ Leren is niet zaligmakend, zegt hij in het interview, maar het maakt mensen wel weerbaarder. Lees het interview hier of bekijk het fabrieksboek: Aan de slag met een leven lang ontwikkelen.