Meer vwo'ers voor het HLW

In Trouw verscheen op 7 februari 2015 een artikel over het Hervormd Lyceum West te Amsterdam. Hun doel: de beste zwarte school van Nederland worden.

Het HLW heeft de afgelopen jaren te maken met een stijgend aantal allochtone leerlingen, en blijft gefocust op kwaliteit van onderwijs en een breed aanbod. Volgens directeur Freek Polter zit er in deze leerlingen 'meer potentie dan in autochtone kinderen die van huis uit veel hebben meegekregen. Die moeten wij eruit zien te halen.'

De Argumentenfabriek hielp het HLW in 2014 met het opzetten van een actieplan om meer vwo'ers aan te trekken. De school is al volop met het actieplan aan de slag. Bekijk de Plankaart HLW