Meer loon en meer zekerheid

'De flexwet bereikt zijn doelen niet', zo stelde Michaël van Straalen (voorzitter van de vereniging voor he tmidden- en kleinbedrijf) afgelopen week vast. In zijn wekelijkse column analyseert Frank Kalshoven de situatie, en denkt hij na over een oplossing.

undefined

'Zijn lage lonen en flexibele arbeid ideaal? Voor werknemers niet, dat is evident. Maar voor werkgevers toch wel? Niet per se. De ideale uitkomst voor werknemers én werkgevers is: een bestendige arbeidsrelatie met goede lonen én gezonde winstgevendheid.'

Lees de volledige column in de Volkskrant van zaterdag 5 maart, voorop het economiekatern.