Leven Lang Ontwikkelen: Denkbegeleiding bij LLO-strategie van ROC’s

Veel ROC’s bezinnen zich momenteel op hun aanbod om (niet-)werkende volwassenen via Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-trajecten een betere positie te geven op de arbeidsmarkt. De Argumentenfabriek begeleidt een aantal van hen bij het formuleren van hun LLO-strategie. Dit doen we mede aan de hand van de wegwijzer voor mbo-instellingen: Leren werken met LLO. Dit is een publicatie van de Argumentenfabriek die eerder dit jaar is verschenen.

Leren werken met LLO

Toename vraag naar LLO-aanbod

Ruim de helft van de werknemers in Nederland geeft aan scholing nodig te hebben voor de veranderingen op hun werk (Bron: SCP, 2016). De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht bovendien dat digitalisering meer dan veertig procent van de banen in Nederland de komende tien tot vijftien jaar onder druk zet. De brede maatschappelijke wens voor een Leven Lang Ontwikkelen is daarom begrijpelijk. Het kabinet maakte eerder dit jaar bekend dat zowel werkenden als niet-werkenden in de toekomst een persoonlijk ontwikkelbudget kunnen aanvragen. Naar verwachting zal door hierdoor de vraag naar LLO-aanbod toenemen.

Strategie voor passend regionaal aanbod

Voor alle ROC’s betekent dit dat zij voor de vraag staan op welke manier zij een rol willen spelen op de markt voor LLO-onderwijs. Anders zal het LLO-aanbod volledig in handen komen van commerciële aanbieders. In de lopende trajecten die De Argumentenfabriek hierover begeleidt praten we met brede groepen belanghebbenden om te kijken wat in de specifieke regio van het ROC zinvol is om zo tot een strategie te komen die de regio een passend en actueel aanbod brengt.

Meer weten?

Wilt u ook hulp bij het ontwikkelen van een LLO-strategie? Neem dan contact op met Anouk Mulder, chef Onderwijs bij De Argumentenfabriek.