Leerlingen met laagopgeleide ouders minder kansrijk

Welke ontwikkelingen heeft de Inspectie van het Onderwijs het afgelopen schooljaar gezien? Wat heeft leraren, leerlingen én schoolleiders in 2014/2015 beziggehouden? Dat wordt bekend gemaakt in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ dat op 13 april werd gepresenteerd tijdens een groot congres in Maarssen. De Argumentenfabriek hielp de Onderwijsinspectie nadenken over de beste manier waarop data en het achterliggende verhaal gevisualiseerd kunnen worden.

undefined

Uit de visualisaties blijkt onder andere dat naast de capaciteiten van leerlingen ook het opleidingsniveau en inkomen van hun ouders bepalend zijn voor hun schoolloopbaan. Zo behalen kinderen met hoger opgeleide ouders vaker een diploma op hoger niveau dan even slimme kinderen met lager opgeleide ouders. Bij inkomen zien we dat kinderen met rijke ouders een hoger schooladvies krijgen dan kinderen van ouders met een lager inkomen.

Naast de kansgelijkheid maakten we visualisaties over instroom in het hoger onderwijs, veiligheid, passend onderwijs, financiële gezondheid van besturen en excellente scholen. Ook maakten we per onderwijssector een overzicht van de kerngetallen.

Het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ wordt al sinds 1817 jaarlijks gepubliceerd. Hierin staat nauwkeurig beschreven wat er goed gaat in het onderwijs en wat er beter kan. Het rapport wordt aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, maar het rapport richt zich ook op leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders, is het belangrijk dat de informatie zo toegankelijk mogelijk is.

NRC Handelsblad, de Volkskrant en de Telegraaf publiceerden artikelen naar aanleiding van het rapport.