Knelpuntenanalyse: toekomstgericht werken met kwetsbare jongeren

Bij het begeleiden van kwetsbare jongeren richting zelfredzaamheid en participatie komen veel partijen kijken, zeker omdat de hulpvraag vaak complex is en snel kan veranderen. Bovendien wisselt hulpverlening door de tijd heen, wanneer jongeren bijvoorbeeld de volwassen leeftijd van 18 bereiken. Het samenwerkingstraject ‘Aanpak 16-27’ streeft naar doorlopende begeleiding voor jongeren tussen 16 en 27 jaar door ‘toekomstgericht werken’. In zes gemeenten lopen pilots voor deze nieuwe aanpak. Wij mochten met de pilots in kaart brengen waar zij tegen aanlopen en wat oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn.

Aan tafel zaten jongerencoaches, werkcoaches, jongerenwerkers en managers van organisaties die ondersteuning bieden aan jongeren, maar ook beleidsmakers van de gemeenten. Door de knelpunten bij het toekomstgericht werken samen met elkaar in kaart te brengen hebben de deelnemers veel kennis en ervaringen uitgewisseld. Op basis hiervan hebben zij oplossingsrichtingen bedacht waar alle betrokken partijen mee aan de slag kunnen.

De knelpuntenanalyse is dan ook bedoeld voor alle professionals die werken met kwetsbare jongeren en ervaring hebben met toekomstgericht werken, maar ook beleidsmedewerkers uit gemeenten die hiermee te maken krijgen. Download de kaart hier. Aanpak 16-27 is een samenwerkingstraject van het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten. Kijk op www.16-27.nl voor meer informatie.