Klikpdf Specialistische jeugdzorg

Vandaag debatteert de Eerste Kamer met staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Justitie) over de Jeugdwet. De Argumentenfabriek bracht de argumenten voor gemeenten in kaart.

Een van de gevoelige punten in het wetsvoorstel is het overhevelen van de specialistische jeugdzorg naar gemeenten. Wij brachten de argumenten voor gemeenten in kaart in deze klikpdf.