Kenniskaart Werken met overheidsinformatie

‘Wat moeten rijksambtenaren minimaal weten over werken met overheidsinformatie en waarom is dit belangrijk?’. Met die centrale vraag hebben we een informatiekaart gemaakt in opdracht van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). De kaart is bedoeld voor functionarissen en specialisten die werken aan goed informatiegebruik binnen hun rijksorganisatie. Zij kunnen de kaart gebruiken, zoals bij het maken van een stappenplan voor het verbeteren van hun informatiegebruik.

Het Rijk wil gegevens binnen rijksorganisaties beter opslaan, beheren en verstrekken. RDDI doet dit door onder meer richtlijnen en gereedschap voor goed informatiegebruik te ontwikkelen. RDDI heeft De Argumentenfabriek gevraagd normen voor goed informatiegebruik door rijksambtenaren in kaart te brengen, op basis van denkwerk met functionarissen en specialisten die werken aan goed informatiegebruik.

Het resultaat van het denkwerk is een heldere Kenniskaart. De kaart is vanaf vandaag op onze website te downloaden.

Meer weten?

Meer weten over onze aanpak? Bel Simone Halink.