Kabinet vraagt advies rondom chronisch zieken

Het kabinet heeft de SER advies gevraagd over chronisch zieke werknemers. De arbeidsparticipatie van chronisch zieken blijft vooralsnog achter ten opzicht van werknemers zonder gezondheidsbeperkingen.

Het aantal chronisch zieken dat deelneemt aan het arbeidproces neemt toe, waardoor dit vraagstuk urgenter wordt.

undefined

De Argumentenfabriek ontwikkeldeĀ in opdracht van patiĆ«ntenbeweging Levenmetkanker en Hiv Vereniging Nederland De Denkhulp Werk en Chronisch ziek. De Denkhulp gaat in op de vragen die grote groepen chronisch zieken raken. Hij geeft antwoord over de rechten, plichten en veranderingen die relevant zijn voor werknemers. Daarnaast krijg je inzicht in de gevolgen van de keuzes die je maakt voor het inkomen.

Bekijk de Denkhulp.