Interactief rekenen met sport

Hoe help je mensen zonder werk weer aan perspectief? Steeds vaker zetten gemeenten sport in om hun doelstellingen in het sociaal domein te bereiken. Voor Kenniscentrum Sport ontwikkelden we het iBor sportieve reïntegratie. Dit interactief beleidsondersteunende rekenmodel laat zien wat sportieve reïntegratietrajecten economisch en maatschappelijk kunnen opleveren.

Gebruikers van het iBor kunnen kiezen uit verschillende doelstellingen, bijvoorbeeld het voorbereiden van jongeren zonder baan op uitstroom naar onderwijs of werk. Daarna stellen zij een aantal variabelen in, zoals het aantal deelnemers en de duur van het programma. Het iBor brengt vervolgens de maatschappelijke kosten en baten in beeld en laat zien welk effect het programma heeft op de maatschappelijke participatie van de deelnemers.

Nieuwsgierig? Probeer zelf het iBor sportieve reïntegratie of neem contact op met Bas Broekhuizen.