Inspraakronde quotumwet levert 32 reacties op

Tot 8 februari was het mogelijk commentaar te leveren op het concept-wetsvoorstel voor het quotum voor arbeidsgehandicapten. Dit heeft 32 inzendingen opgeleverd.

Deze zijn – net als het concept-wetsvoorstel - te vinden via www.internetconsultatie.nl/quotumwet. Het ministerie van SZW gaat zich nu bezinnen en hoopt voor de zomer het definitieve wetsvoorstel in te dienen. Over dit quotum bracht De Argumentenfabriek in 2013 de Denkhulp Quotum Arbeidsgehandicapten uit.