Inspiratiekaart koplopers duurzaamheid

Om duurzamer te worden hoeft je organisatie niet radicaal te veranderen, met een scherpe afbakening en heldere ambities maak je al een goed begin. De Inspiratiekaart koplopers duurzaamheid laat zien welke lessen organisaties kunnen gebruiken op het gebied van duurzaamheid.

Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM), MVO Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben lessen van duurzame organisaties verzameld, zodat anderen hiervan kunnen leren. De Argumentenfabriek heeft deze lessen samengevat en verwerkt tot een Inspiratiekaart. De lessen bieden onder andere handvatten bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering en verankeren van duurzaamheid in de organisatiecultuur. Het ministerie van IenM gebruikt de Inspiratiekaart om de eigen organisatie duurzamer in te richten en deelt de lessen graag met anderen, zodat ook zij kunnen werken aan duurzaamheid. Ben je ook benieuwd wat je kan doen om je organisatie te verduurzamen? Lees onze Inspiratiekaart koplopers duurzaamheid en deel hem om ook anderen te inspireren.