Informatiekaart en Argumentenkaart tonen ins en out van Cognitieve gedragstherapie

Wist u dat circa de helft van de mensen met een depressie of alcoholprobleem herstelt door cognitieve gedragstherapie? En dat twee derde van de volwassenen met psychische problemen niet binnen een jaar onder behandeling komt? Deze feiten staan op de Informatiekaart Cognitieve Gedragstherapie die laat zien wat deze therapie inhoudt, voor wie het geschikt is en wat de opbrengsten en kosten zijn. We maakten deze kaart en de Argumentenkaart Cognitieve Gedragstherapie ter ere van het 50-jarig bestaan van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

undefined 

De VGCt wil de kennis over cognitieve gedragstherapie vergroten. Daarom maakte De Argumentenfabriek met de vereniging en externe deskundigen als wetenschappers, ggz-bestuurders, cliënten en behandelaars de kaarten. De Informatiekaart geeft snel alle relevant feiten en cijfers weer. De Argumentenkaart heeft als doel om scherp te krijgen waarom huisartsen, cliënten en hun omgeving, behandelaars en zorginkopers nu CGT wel of niet geschikt achten. Beide kaarten zijn onlangs op het jubileumcongres van de VGCt gepresenteerd. Alle 5.000 leden van de vereniging krijgen de twee kaarten om de buitenwereld breed te informeren over cognitieve gedragstherapie.