Ict inzetten in het onderwijs

Hoe kunnen scholen in het po, vo en mbo informatie- en communicatietechnologie (ict) inzetten om hun doelen te realiseren?

De Informatiekaart, die we in samenwerking met Kennisnet maakten, beschrijft de mogelijke inzet van ict die deskundigen voor de komende vijf jaar voorzien. Ict kan scholen helpen deze doelen makkelijker en/of efficiënter te realiseren. De kaart is gemaakt op basis van literatuuronderzoek en twee denksessies met deskundigen en bestuurders uit po, vo en mbo.

Deze kaart is ontwikkeld in opdracht van Kennisnet.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Anouk Mulder.