Hup, de (crisis)put uit!

'De economische crisis is lang en breed voorbij', aldus Kees Kraaijeveld. 'Voornemen voor 2016: ophouden met meesomberen'.

undefined

 

'Het crisisgevoel leeft, niet alleen onder studenten. Waar mensen met elkaar praten in tijden van onbehagen, gaan akelige anekdotes erin als koek. Het crisisgevoel is kleverig. Als de somberheid zich in de bevolking heeft geworteld, slaat dat niet zomaar weer om in optimisme. Menselijk, maar we blijven nu wel erg lang hangen.' 

Lees de volledige column van Kees Kraaijeveld op de website van Vrij Nederland