Huisartsen spreken zich uit over hun toekomst

Van 23 oktober tot 4 november kunnen álle Nederlandse huisartsen en huisartsen in opleiding zich via een enquête uitspreken over kernwaarden en kerntaken die zij essentieel vinden voor de uitoefening van hun vak. De enquête maakt onderdeel uit van het project Toekomst Huisartsenzorg, waarvoor De Argumentenfabriek de denkstappen begeleidt.

In de afgelopen maanden september spraken meer dan duizend huisartsen en ruim driehonderd huisartsen in opleiding in denksessies met elkaar over wat zij belangrijk vinden voor hun vak. De enorme opkomst, betrokkenheid én rijke opbrengst laten zien dat huisartsen onderbouwde keuzes willen en kunnen maken over de toekomst van het vak.

Op 21 januari 2019 presenteren de huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken op de Woudschotenconferentie. Het project Toekomst Huisartsenzorg is een samenwerking van acht landelijke partijen in de huisartsenzorg.

Meer informatie en nieuws over de enquête vind je hier. 

Zie ook: Meer dan zestig denksessies over de toekomst van de huisartsenzorg