Hoe ziet de sociale zekerheid er in 2025 uit?

Het project Sociale Zekerheid 2025 is op 24 april 2014 onder leiding van Frank Kalshoven en Shaun Lednor van start gegaan met de eerste bijeenkomst van de denktank.

De betrokken partijen zijn de gemeentes Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, de ministeries van OCW en SZW, Divosa, Cedris, Wigo4it en het UWV.
Het doel van dit project is het bedenken van een aantal alternatieven voor Sociale Zekerheid, en wat daar voor en tegen zou zijn. 

Wat daar uit gaan komen? We hebben nog geen idee. Maar we zijn wel alvast in opperbeste stemming begonnen met het inventariseren van de trends, feiten en factoren waarmee we rekening moeten houden bij het nadenken hierover. In totaal zijn er 14 bijeenkomsten. In de loop van het najaar wordt het project afgerond.