Hoe hervormen we de Europese meerjarenbegroting?

Vandaag verwelkomen de ministers Koenders en Dijsselbloem namens Nederland als voorzitter van de EU een indrukwekkend aantal ministers, eurocommissarissen, parlementariërs, wetenschappers en hoge ambtenaren uit de hele EU in Amsterdam om samen na te denken over de toekomst van het meerjarig financieel kader van de Europese Unie (MFK).

De Argumentenfabriek begeleidt op deze voorzitterschapsconferentie het denkwerk over ideeën voor een beter MFK tijdens een aantal deelsessies. Het meerjarig financieel kader stelt voor een periode van zeven jaar de kaders op voor de begroting van de EU. Als voorzitter wil Nederland het gesprek over de gewenste toekomst hiervan aanzwengelen, omdat de inrichting van dit MFK en de onderhandelingen erover al jaren vaste patronen volgen, terwijl de uitdagingen voor de EU voortdurend veranderen. Dat kan dus beter. De grote diversiteit aan deelnemers biedt een prachtige gelegenheid om met frisse ideeën de basis te leggen voor een toekomstig MFK. Meer informatie over de conferentie is hier te lezen.

undefined