Fabriekswerk: Het onderwijs helpen met hun strategische vragen

Van basisschool tot universiteit: onderwijsinstellingen werken vanuit strategische plannen. Hierin bepalen ze punten waar ze (extra) op inzetten. Vaak worden deze punten door de ‘buitenwereld’ geïnspireerd. Dan wil de instelling een antwoord bieden op ontwikkelingen in de samenleving. Zoals bijvoorbeeld: de roep om kansengelijkheid voor alle leerlingen en studenten of de vraag naar volwasseneneducatie in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Maar ook de ‘binnenwereld’ kan inspireren tot strategische punten, zoals medewerkers met een passie voor internationalisering of een ambitie voor brede ontwikkeling van leerlingen en studenten.

Vanuit De Argumentenfabriek begeleiden wij onderwijsinstellingen (‘van peuter tot professional’) bij het nadenken over grote en kleine strategische vragen. We doen dit door een denktraject in stappen te doorlopen, vaak mét de omgeving van de school, zoals bijvoorbeeld aanleverend en vervolgonderwijs, ouders, medewerkers, onderwijsonderzoekers, bedrijven. De uitkomsten leggen we vast in helder vormgegeven kaarten of een boekje.

Meer weten?

Verkennen of we iets voor uw school kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Anouk Mulder.