Hebben wij recht op goed bestuur?

En wat is dat dan, 'goed bestuur'? Wat houdt dit recht in? Vanmiddag is Frank Kalshoven te gast bij het Reuring!Café.

Samen met onder andere Sjaak van der Tak (burgemeester van Westland),  Paul Frissen (bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag), Albert Jan Kruiter (mede-oprichter Instituut voor Publieke Waarden) en Liesbeth Spies (voormalig minister van BZK) word er gedebatteerd over 'recht op goed bestuur'.

Reuring!Café's richten zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Reuring is voor iedereen die wil bijdragen aan een vernieuwende overheid die verder durft te kijken.

Inloop 16:30 uur. Aanvang 17:00 uur
Locatie: de Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag .