Groene voorbeeldstad: Alphen aan den Rijn in 2030

Een positieve impact op economische groei in de toekomst, duurzaamheidsontwikkeling en imago en beleving van de stad Alphen aan de Rijn. De gemeente van deze stad ontwikkelt een nieuwe economische agenda voor de komende vijf tot tien jaar. De EDBA (Stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn) geeft de gemeente hierover een inhoudelijk advies. De Argumentenfabriek heeft de EDBA geholpen tot dit advies te komen door het begeleiden van denksessies met ruim 40 deskundigen uit de ‘triple helix’ (onderwijs, lokale overheid en ondernemers).

Met deze vertegenwoordigers van overheid, onderwijs, kennispartners en ondernemers uit de gemeente en regio zijn kansen voor bovengemiddelde en duurzame economische groei van Alphen aan den Rijn uitgewerkt tot concrete, realistische doelen. Drie sectoren zijn voor de Alphense economie bij uitstek belangrijk: de sector Landbouw & Sierteelt, de sector Bouw en de sector Handel & Logistiek. Per sector is er geadviseerd over concrete projecten. Frank Ponsioen, voorzitter van EDBA, vertelt over het doel van het traject: “Hoe komen we nu bij concrete projecten met een groot draagvlak? Wij wilden dat draagvlak verder vergroten en ook een hoge participatiegraad bewerkstelligen.” Op onderstaande kaart kun je alle adviezen bekijken. 

Klik op onderstaande kaart om hem te openen

“Waar wij erg te spreken over zijn, is de aanpak van De Argumentenfabriek”, zegt Frank. “Want je zit in sessies met 20 tot 25 mensen, dat moet goed gestructureerd worden om tot concrete uitkomsten te komen. Dat werd erg professioneel en strak begeleid en dat heeft ertoe geleid dat er concrete projecten naar voren zijn gekomen.”  

Tijdens de denksessies hebben de deelnemers zich ook gebogen over de vraag wat er nodig is van de diverse partners in de triple helix om de concrete projecten te realiseren. Op onderstaande kaart staat welke opdracht de EDBA ziet voor deze actoren. 

Klik op onderstaande kaart om hem te openen  

Deze twee kaarten zijn opgenomen in het adviesrapport, dat goed is ontvangen door de gemeente. “De gemeente heeft al aangegeven dat de adviezen integraal worden overgenomen in de economische agenda”, zegt Frank. “Het enthousiasme over het rapport, dat we van alle kanten hebben gekregen, bevestigt dat we het op de juiste manier hebben aangepakt.” 

 

Meer weten? 

Neem dan contact op met Sanne Roessingh