Goed boeren kunnen boeren niet alleen

Gisteren presenteerde de Taskforce Verdienvermogen zijn rapport onder de titel ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf negen deskundigen onder leiding van voorzitter Hester Maij de opdracht na te denken over hoe boeren een succesvolle overstap kunnen maken naar kringlooplandbouw.

Welke financieel-economische voorwaarden hebben boeren hiervoor nodig? Wij begeleidden de taskforce bij het uitdenken van een deel van dit vraagstuk tijdens een denksessie eind augustus. We hielpen opties inventariseren die het verdienvermogen versterken van boeren die kringlooplandbouw willen realiseren. Naar het rapport

Meer weten?

Meer weten over dit project of een ander voedselvraagstuk? Neem contact op met Sara Blink of Majelle Verbraak.