Gespreksleidraad toekomst huisartsenzorg

Huisartsen (in wording) gaan komende maanden met elkaar in gesprek over de toekomstige afbakening van het huisartsenvak. Ze doen dit aan de hand van twaalf thema’s die zijn voorbereid door een inhoudelijke commissie van huisartsen onder voorzitterschap van Prof. Dr. Henriette van der Horst. Wij begeleiden het denkwerk van de commissie en trainen de gespreksleiders.

Het digitale boekje Gespreksleidraad toekomst huisartsenzorg beschrijft het denkproces van de commissie en laat in een notendop zien over welke thema’s huisartsen knopen moeten doorhakken.

Wil je als huisarts meepraten in een denksessie, of de rol van gespreksleider op je nemen? Kijk dan hier voor informatie en aanmelding. 

Lees meer