Geslaagde gespreksdag over zonneparken Schagen

Een drukte van jewelste in Schagen afgelopen zaterdag. Een brede groep, van burgers, agrariërs en initiatiefnemers tot raadsleden en belangenorganisaties zoals voor landschap en natuur; allemaal aanwezig op hun vrije zaterdag om te praten over argumenten voor en tegen de aanleg van zonneparken in de gemeente Schagen. We mochten de betrokken aanwezigen helpen bij het nadenken hierover en vroegen hen wat zij belangrijke uitgangspunten vinden voor het nieuw op te stellen beleidskader van de gemeente voor zonneparken.

Veel belangstellenden
Voor de gemeente Schagen is dit project onderdeel van bestuurlijke vernieuwing door met zo veel mensen het gesprek over beleid voor zonneparken te voeren. “Het resultaat wordt de basis van hoe wij omgaan met zonneparken,” vertelt ambtenaar Jacqueline van Rijn aan het Noordhollands Dagblad dit weekend. “Voor de aanleg is veel belangstelling. Welke eisen moeten wij stellen? Onder welke voorwaarden zijn projecten mogelijk? Dat hopen wij na zaterdag te weten.”

Gespreksdag: Constructief nadenken voor beleid
In december zijn een aantal voorbereidende denksessies georganiseerd om een inventarisatie te maken van argumenten voor en tegen het aanleggen van zonneparken in Schagen. Op de gespreksdag afgelopen zaterdag hebben deelnemers hun ideeën voor uitgangspunten voor beleid geformuleerd. Veel gehoorde uitgangspunten gaan  over het belang van goede inpassing van zonneparken in het landschap en participatie van inwoners bij zonneparken. Maar er zijn ook andere uitgangspunten opgehaald. Ondanks grote verschillen in standpunten en belangen, werd er in deelgroepjes constructief gewerkt en gedacht over uitgangspunten.

Nu dus aan de slag met de opbrengst van afgelopen zaterdag, zodat de gemeente Schagen op basis van de opgehaalde ideeën helder beleid kan maken over de aanleg van een zonneparken.