Gemeente Hengelo publiceert begroting 2016 mét app

Op 23 september presenteerde gemeente Hengelo de begroting 2016 ook via de app Wat doet Hengelo? De app laat zien hoe de gemeente Hengelo in 2016 haar geld besteedt en welke keuzes de gemeente hierbij heeft gemaakt. Op deze manier beschikt de stad Hengelo over een inhoudelijke basis waarmee het gesprek met de raad en haar inwoners kan worden aangegaan over goed onderbouwde, transparante en duurzame keuzes voor de toekomst.

undefined

De app (geschikt voor tablet en pc) bestaat uit een helder overzicht van alle activiteiten van de gemeente. Bij elke activiteit staan de lasten, baten, verplichtingen en resultaten. Hiernaast biedt de app de context waarbinnen de gemeente deze activiteiten uitvoert: trends, doelen en bezuinigingskeuzes. Het geheel is opgebouwd uit begrotingsprogramma’s en Feitenkaarten.

Deze app is de tweede editie nadat de gemeente vorig jaar voor het eerst haar 2015-begroting presenteerde op deze manier. De informatie in de app is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeente Hengelo en De Argumentenfabriek. Op deze manier worden medewerkers in staat gesteld om de activiteiten van de gemeente scherp te bekijken en te verwoorden – zodat publiek, raadsleden, media en andere geïnteresseerden de informatie goed begrijpen.

Editie 2015 al op je tablet? Ga dan naar ‘Hoe is deze app gemaakt?’ en download daar de meest recente versie.
Voor het bekijken van de app op je tablet en computer, ga naar www.watdoethengelo.nl. Zie je editie 2015? Ga dan naar www.watdoethengelo.nl/2016