Geen pillen, maar paprika's

Gezonde voeding, rijk aan groenten en fruit, helpt mensen gezond te blijven. Te veel en verkeerd eten ─ te zoet, te zout, te vet ─ maakt ziek. Of eerst dik en daarna ziek. Vrijwel geen Nederlander eet de aanbevolen hoeveelheid van 250 gram groenten en twee porties fruit per dag. Een deel van de ruim negentig miljard euro die de Nederlandse gezondheidszorg kost, hangt direct of indirect samen met wat we eten.

undefined

Dat kan en moet beter, constateerden GroentenFruit Huis en De Argumentenfabriek al eens eerder in het kaartenboek ‘Groente en fruit zijn de oplossing voor een gezonde consument’. In een vervolg op dit boek heeft De Argumentenfabriek opnieuw een denktank begeleid. Dit keer om groenten, fruit en de huisartsenzorg dichter bij elkaar te brengen. De denktank, bestaande uit onder meer huisartsen en voedingsdeskundigen, heeft in dit kaartenboek nagedacht over de vraag: ‘Hoe kunnen we het eten van groenten en fruit agenderen bij de huisarts?’

Het kaartenboek valt uiteen in drie kaarten. De eerste kaart biedt een overzicht van hoe groenten en fruit bijdragen aan een betere volksgezondheid en een betere gezondheidszorg. Kaart twee schetst opties voor de huisartsenzorg hoe deze inzichten over groenten en fruit in te zetten. Tot slot geeft een derde kaart een overzicht van stimulansen die de huisartsenzorg helpt de opties te realiseren. 

Het kaartenboek ‘Geen pillen maar paprika’s’ is te bestellen bij GroentenFruit Huis, via info@groentenfruithuis.nl