Frank Kalshoven spreekt G32 toe

Onze directeur Frank Kalshoven hield vandaag, donderdag 6 februari, een voordracht voor de wethouders EZ van de G32. Centrale vraag: Wat is voor de komende raadsperiode de beste invulling van het wethouderschap EZ?

Frank hield een pleidooi voor een activistische invulling van het wethouderschap: ‘Gemeentes hebben mensen nodig die de kat de bel aanbindt.’ En voor een brede taakopvatting: ‘Menselijk kapitaal is de kern van economische groei en ontwikkeling. De wethouder EZ gaat dus vooral over onderwijs en arbeidsmarkt.’ Misschien, suggereerde hij, moeten gemeentes een ‘chief economist’ aanstellen.