Frank Kalshoven morgen in de Volkskrant

Morgen (22 februari) schrijft Frank Kalshoven in de Volkskrant: 'De werknemer als tijdelijk verschijnsel - Nederland telt minder zpp'ers dan vroeger'.

Je vindt de column voorop het economiekatern (Het spel en de knikkers).