Frank Kalshoven morgen in de Volkskrant

Morgen (8 februari) is de column van Frank Kalshoven weer in de Volkskrant te lezen. Deze keer over robots en groeien: 'Van malle robotverhalen naar het goede groeidebat - De stoommachine was de robot van de 18de eeuw'.

De column is te vinden voorop het economiekatern, 'Het spel en de knikkers'.