Frank Kalshoven morgen in de Volkskrant : 'Als de markt faalt en de overheid ook' en 'Ook bij SNS speelt het probleem van de gegijzelde toezichthouder'

Frank Kalshoven morgen in de Volkrant (Het spel en de knikkers, voorop het economiekatern)

'Als de markt faalt en de overheid ook'

'Ook bij SNS speelt het probleem van de gegijzelde toezichthouder'

De column is te lezen in de Volkskrant van 25 januari 2014 (en online, achter de betaalmuur).