Evaluatieprogramma (Ont)Regel de Zorg

Wat ging er goed bij het programma (Ont)regel de Zorg en wat kon er beter? Dat onderzochten we in opdracht van het ministerie van VWS. We spraken met meer dan dertig betrokkenen bij het programma.

Het rapport met bevindingen en aanbevelingen aan het ministerie ligt nu bij de Tweede Kamer, als inbreng voor een vervolg op de ontregelaanpak in de nieuwe regeerperiode. Een greep uit onze aanbevelingen: Het verminderen van regeldruk in de zorg vergt permanente aandacht en een lange adem. Maak ontregelen daarom structureel onderdeel van het zorgbeleid, over meerdere kabinetsperiodes heen. Stel een norm voor de hoeveelheid tijd die een zorgverlener maximaal aan administratie zou mogen besteden, bijvoorbeeld maximaal 25 procent. Dit helpt om stevige maatregelen te nemen die bijdragen aan het verminderen van huidige en het voorkomen van nieuwe regeldruk.

Lees hier het rapport met bevindingen en aanbevelingen.

Meer weten over hoe wij de zorg helpen ontregelen? Neem contact op met Gertrude van Driesten.