Enquête onder 700 medewerkers van het Clusius College

We ondersteunen het Clusius College, een groen vmbo en mbo in Noord-Holland, bij het aanscherpen van hun visie. De visie beschrijft hoe het Clusius in de wereld wil staan en welke richting het op wil de komende vier jaar.

Visie Clusius College 2020 - 2024

Voor de nieuwe visie van het Clusius houden we niet alleen denksessies. We betrekken alle ruim 700 medewerkers met een online enquĂȘte bij het visietraject. Medewerkers geven hun mening over de huidige visie, over wat zij belangrijk vinden aan het werken bij het Clusius en over de wijze waarop de school onderwijs aanbiedt. Ook voeren teams gesprekken met elkaar over welke waarden zij typisch Clusius vinden.

De enquĂȘteresultaten en de uitkomsten van de teamgesprekken vormen inbreng voor de nieuwe visie. We begeleiden een kernteam van tien medewerkers om deze uitkomsten te vertalen naar een visie voor de komende 4 jaar. Zodat het Clusius College het nieuwe jaar met een nieuwe visie kan beginnen.

Meer weten?

Heb je vragen over dit project, neem contact op met Sara Blink