'Eindelijk duidelijkheid in de wirwar van zorgwetten'

Boekhouden lijkt zo simpel: debet en credit, vorderingen, schulden, kosten en opbrengsten. De overgang naar het nieuwe zorgstelsel en de bijbehorende transities maakten echter een eind aan eenvoudige en overzichtelijke administratievoering. De Argumentenfabriek

undefined

De financieel-administratieve afhandeling van zorgkosten is door de vele stelselwijzigingen de laatste jaren relatief complex geworden. Dat stelt eisen aan de boekhouding. Zonder een correcte boekhouding zijn kosten, opbrengsten en winstgevendheid niet tijdig te controleren. Om hun klanten daarbij te helpen ontwikkelde AAG in samenwerking met de Argumentenfabriek een tool om per zorgwet en contractvorm de juiste inrichting van grootboekrekeningen en boekingsgang te kunnen bepalen. De reacties van klanten van AAG zijn overweldigend positief. Bekijk het keuzemodel