Een goed gesprek over schooltijden

De afgelopen tien jaar zijn veel basisscholen van het traditionele rooster (met lange middagpauze) overgestapt op andere schooltijden, blijkt uit onderzoek van DUO onderwijsonderzoek & advies onder 400 basisscholen, zo meldde de Trouw deze week. Ruim een kwart van de basisscholen werkt inmiddels volgens het ‘continurooster’ dat vier lesdagen met een korte middagpauze en een eindtijd rond kwart voor drie behelst.

Scholen hebben inmiddels veel vrijheid om hun rooster te bepalen. Maar uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) bleek in 2019 dat 80 procent van de basisschooldirecteuren nóg flexibeler wil omgaan met de lestijd. Zo willen zij af kunnen wijken van vaste vakanties en de vijfdaagse schoolweek om het onderwijs beter op individuele leerlingen af te stemmen. Dat maakt de discussie over schooltijden weer actueel.

Argumentenkaart School- en Opvangtijden

De Argumentenkaart School- en Opvangtijden die we in 2009 al maakten, is bedoeld om de discussie over nieuwe schooltijden te ondersteunen en kan worden gebruikt in bijeenkomsten met besturen, schoolleiders, leerkrachten, ouders, MR, kinderopvang en andere samenwerkingsorganisaties.
Met de kaart kunnen betrokkenen met een open blik het eigen standpunt en dat van anderen verkennen.

Klik op de kaart om de voor- en achterkant te downloaden: 

Het bericht in Trouw vind je hier

Meer weten? 

Meer weten over dit onderwerp of andere aan onderwijs gerelateerde vraagstukken? Neem gerust contact op met Anouk Mulder