Drie wetten in 1 sociaal domein; welke beelden van mens, overheid en maatschappij regeren?

Drie wetten in één sociaal domein: de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Drie wetten die vanuit verschillende departementen zijn geschreven. Er zijn geluiden dat het schuurt in de praktijk. Kan het zijn dat de uitvoerders er last van hebben dat de wetten zijn geschreven vanuit verschillende paradigma’s? Het kaartenboek ‘Paradigma’s in het sociaal domein’ klaart de lucht.

De interdepartementale denktank ‘Paradigma’s in het sociaal domein’ ging onder leiding van ons op zoek naar beelden over mens, overheid en maatschappij in de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Waar liggen de wettenmakers op een lijn en waar schuurt het? Wat gebeurt er als je de Participatiewet zou schrijven vanuit het Wmo-paradigma en andersom? En wat is de impact op de uitvoering? 

“Als je het doorhebt, dan ga je het zien,” reageerde Bernard ter Haar, directeur-generaal (SZW) tijdens de presentatie van het resultaat, het kaartenboek Paradigma’s in het sociaal domein. “Door je bewust te zijn van de bril waardoor een wet geschreven is, kan je beter uitzoeken hoe de wet de uitvoeringspraktijk helpt of belemmert.” 

De zoektocht levert veel dezelfde, maar ook tegenstrijdige beelden op die kunnen leiden tot helderheid over problemen of onzekerheid in de uitvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat moet gebeuren om dit op te lossen. Met als onderliggend doel: één paradigma voor de Participatiewet, de Jeugdwet en Wmo.

Download het boek hier kosteloos.