Digitale rechten zijn ook mensenrechten

Toenemend gebruik van gezichtsherkenning door de politie, giganten als Google en Facebook die vechten om de informatie van gebruikers: worden de digitale rechten van burgers wel voldoende beschermd? Het Digital Freedom Fund (DFF) is een organisatie die Europese partners ondersteunt in het bevorderen van digitale rechten. Onlangs hield DFF een bijeenkomst in Berlijn, waar zij samen met haar netwerk nieuwe thema’s en prioriteiten rond digitale rechten in kaart bracht.

Thema's waren bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering voor digitale rechten en de handhaving van het recht op vrijheid van meningsuiting in sociale media. Er werd nagedacht over strategieën om digitale rechten te versterken, en over manieren van samenwerking en kennisuitwisseling die de kracht van het netwerk kunnen versterken.

Onze eigen Simone Halink begeleidde de derde strategiedag van deze jaarlijkse bijeenkomst van het DFF. Deelnemers zoomden op deze dag in op twee thema’s: Hoe kunnen techneuten en juristen beter samenwerken in juridische procedures? En wat zijn bedreigingen rond de digitale verzorgingsstaat?  

Meer weten? 

Meer weten over dit onderwerp of weten of we kunnen helpen bij het nadenken over veiligheidsvraagstukken? Neem gerust contact op met Maarten Gehem of Simone Halink