Denk je mee over de rol van leden waterschapsbestuur bij een Regionale Energiestrategie?

Welke rol hebben algemeen bestuursleden (AB-leden) van waterschappen bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie in hun regio? En wat houdt zo’n Regionale Energiestrategie (RES) eigenlijk in? Om AB-leden een praktische handreiking te bieden bij het vervullen van hun rol en het versterken van hun positie, zijn de Vereniging Waterschapsbestuurders, de Unie van Waterschappen en De Argumentenfabriek op zoek naar experts die hierover mee willen denken. We zoeken waterschapsexperts, zoals bestuursleden van waterschappen, griffiers, en ambtenaren die deel willen nemen aan een denksessie onder leiding van De Argumentenfabriek. Wil jij (of je collega) meedoen? Geef je dan snel op.

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gemeenten, provincies en waterschappen, samen met netbeheerders en andere partners, Regionale Energiestrategieën gaan opstellen.

Wat is een RES?

Een RES is een plan voor hoe een regio in aanloop naar 2030 een duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening gaat realiseren. De RES is een instrument om de keuzes hiervoor regionaal af te stemmen tussen gemeenten, provincies, (regionale) netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Rol van AB-leden van waterschappen

Wat is de rol van de waterschappen – en specifiek AB-leden - in dit proces? Hoe kunnen AB-leden hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (beter) invullen bij de totstandkoming van een RES in hun regio? 
Het Programma Democratie in Actie wil investeren een sterk waterschapsbestuur en wil AB-leden hierom helpen om hun positie in de totstandkoming van de RES te versterken. Daarom organiseren we hierover een denksessie, met  AB-leden, griffiers, ambtenaren en andere betrokkenen. De Argumentenfabriek begeleidt de sessie en brengt de resultaten overzichtelijk in kaart. Het resultaat? Twee handzame, praktische overzichten die AB-leden helpen om te begrijpen wat de RES omvat  en hoe zij hun rol hierbij (beter) kunnen invullen. Eerder maakten we een variant voor raadsleden, klik op de afbeelding hieronder om deze te bekijken:

Praktisch: denksessie & aanmelden

Datum: 24 oktober 2019, van 09.30 -12.30 uur.
Locatie: De Argumentenfabriek, WG-plein 403, Amsterdam.
Aanmelden: Via het Secretariaat van de Argumentenfabriek.

Heb je nog vragen? Schroom niet en neem contact op Majelle Verbraak.

We hopen je op de denksessie te mogen verwelkomen!