De Waardenkaart Mobiliteit als hulpmiddel bij beleid

Hij is er dan toch echt: de Noord/Zuidlijn. Het Amsterdamse bouwproject is bepaald niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Voorafgaand aan de besluitvorming over soortgelijke mobiliteitsprojecten, raden we aan om de Waardenkaart Mobiliteit er eens bij te pakken.

Niet alleen de Noord/Zuidlijn roept vragen op over opvattingen rondom mobiliteit. De aanleg van wegen, het subsidiëren van openbaar vervoer of het wel of niet toelaten van verouderde en vervuilende voertuigen in de stad; allemaal actuele en heikele politieke punten van discussie.

Welke waarden liggen eigenlijk ten grondslag aan de opvattingen over mobiliteit? Een dure auto, waarmee een bepaalde hiërarchie wordt benadrukt, of vindt men juist een gematigde houding belangrijk om het milieu te sparen waarbij iemand kiest voor de trein?

Een gesprek over onderliggende waarden verrijkt het maatschappelijk gesprek en verbetert de besluitvorming. Als een concreet plan tegemoetkomt aan de onderliggende waarden van verschillende partijen, zal de keuze beter onderbouwd zijn en op blijvende steun kunnen rekenen.

We maakten samen met Windesheim een Waardenkaart Mobiliteit, die als analyse-instrument kan worden gebruikt voor beleidsmakers mobiliteit. Je kan hem gratis downloaden, of fysiek kopen voor 15,- om de kaart boven je bureau op te hangen.