"De vermogentoets van de overheid vertoont gaten"

Waarom moet je in de bijstand wel je huis opeten en als gepensioneerde niet? Kees Kraaijeveld bepleit dat wie eenvoud wil, op de basisregels geen uitzonderingen mag toestaan.

Lees de volledige column op de website van Vrij Nederland