De armoedegrafiek slaat de verkeerde kant uit

De Nederlandse armoedegrafiek vertoont sinds 2011 een akelige trendbreuk; het aantal inkomens met een hoge kans op armoede stijgt. Wat zijn de argumenten om wel of niet in te grijpen?

Frank Kalshoven schrijft morgen in zijn column in de Volkskrant over de onderkant van de inkomensverdeling. 

De column is te vinden voorop het economie-katern van de Volkskrant.