Competenties voor de toekomst van de bouw

Hoe bereiden we ons goed voor op een duurzame toekomst van de bouwsector? Door de huidige én toekomstige generatie beroepsbeoefenaars goed op te leiden. Maar wat betekent dat goede opleiden? Welke kennis en kunde is nu en in de nabije toekomst belangrijk? We hielpen Bouwend Nederland om deze vragen te beantwoorden en maakten de Competentiecatalogus voor de bouw: een overzicht van de competenties die nu en in de toekomst nodig zijn in de bouw.

Dit is een belangrijke publicatie voor de hele bouwsector: Voor bouwbedrijven, zodat ze weten waar ze op in moeten zetten als het gaat om werving en ontwikkeling van personeel. Voor bouwop­leiders om te weten wat ze mensen bij moeten brengen. Voor opdrachtgevers, zodat ze weten waar ze naar moeten vragen. En voor Bouwend Nederland om zich als belangenbehartiger voor de bouw in te zetten voor (een aanbod voor) ontwikkeling van de juiste competenties. We hebben de ambities van de Bouwagenda als basis genomen om te bepalen wat gewenste competenties zijn voor de toekomst.

‘We moeten slimmer organiseren en dat betekent ook dat we meer moeten investeren in onze mensen,’ stelt Maxime Verhagen in het voorwoord. ‘Wie hiermee aan de slag gaat, zal merken dat zijn of haar medewerkers ‘fit for the job’ zijn en blijven.’ Deze Competentiecatalogus helpt daarbij.

Je kunt de Competentiecatalogus hier downloaden.

Meer weten? Neem dan contact op met Anouk Mulder, chef onderwijs, of Majelle Verbraak