Blog: regiovisie als antwoord op een naderend zorginfarct

Wat doe je als zorgbestuurder er binnen twee jaar een tekort van duizend voltijdsbanen in jouw regio wordt voorzien? Terwijl de vraag naar ouderenzorg de komende jaar juist groeit?

In de regio Kennemerland besloten de ouderenzorgbestuurders samen op te trekken, te beginnen met een regionale visie. Wat dit inhoudt en oplevert vertellen bestuurder José van Vliet en Kees Wessels chef zorg van de Argumentenfabriek in een blog op zorgwebsite SKIPR

De Argumentenfabriek begeleidt in vijf regio’s zorgbestuurders bij het maken van regionale visies. Klik op de afbeelding hieronder om de regiovisie van Kennemerland te downloaden: 

Meer weten? 

Ook een regionale zorgvisie opstellen? Of sparren over een ander zorgvraagstuk? Neem gerust contact op met Kees Wessels of een van de andere leden van team Zorg