Biertje in het park, mag dat? Utrecht betrekt belanghebbenden bij besluit over gedoogsituatie

Park Lepelenburg is de enige plek in de binnenstad van Utrecht waar je in het openbaar alcohol mag drinken. Zo kunnen bezoekers bij lekker weer buiten een wijntje of een biertje drinken. Maar de gedoogsituatie heeft ook een keerzijde: sinds 2015 neemt de overlast van alcoholisten en drugsverslaafden flink toe. Daarom wilde het college van Burgemeester en Wethouders de gedoogsituatie heroverwegen. Wij hielpen hen met het nemen van een besluit door de belangrijkste argumenten vóór en tegen in kaart te brengen.

Wie dachten er mee?
In twee denksessies spraken we ruim veertig belanghebbenden: omwonenden, parkbezoekers, maatschappelijke organisaties uit de buurt, handhavers en ambtenaren van de gemeente. Resultaat: een Argumentenkaart met 45 argumenten vóór of tegen de gedoogsituatie. Met deze kaart in de hand besloot de gemeente de gedoogsituatie in stand te houden. Tegelijkertijd neemt de gemeente extra maatregelen, zoals de mogelijkheid om verblijfsontzeggingen op te leggen. Verder is er een extra buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) aangesteld voor intensievere handhaving. 

Beredeneerd beslissen
“Leuk om te zien hoe ons product beleidsmakers kan helpen bij het beredeneerd beslissen over beleidskwesties,” zegt Simone Halink, kaartenmaker bij De Argumentenfabriek. “Door een grote groep belanghebbenden te vragen naar wat zij van de gedoogsituatie vinden, kregen we snel beeld van de soms botsende belangen. Voor- en tegenstanders gingen met elkaar in gesprek, dat effende ook het pad naar het uiteindelijke besluit: handhaven van de gedoogsituatie, maar mét maatregelen om overlast te beperken.”

Lees hier de raadsbrief. Wil je weten welke argumenten er zijn bedacht? Download hier de kaart.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact op met Maarten Gehem, of bekijk de sectorpagina over veiligheid.