Betere communicatie door heldere cultuur

De wetenschap is er helder over: werken met een expliciete cultuur is in het mbo een effectief middel om een prettige en functionele cultuur op te bouwen en te borgen. Echter, werken met een expliciete cultuur is in het mbo nog geen gemeengoed.

Deze maand verscheen in Vakblad Profiel een artikel van Anouk Mulder over cultuur in het mbo. Het formuleren van een expliciete cultuur is in het mbo nog geen gemeengoed, terwijl dit meerdere voordelen heeft. Het is bijvoorbeeld een oriëntatiepunt voor gedrag, van zowel studenten áls medewerkers. 

Anouk Mulder is Chef Onderwijs bij De Argumentenfabriek. Ze heeft meerdere Cultuurkaarten gemaakt met organisaties binnen en buiten het mbo.