Begroting gemeente Amersfoort weer in evenwicht

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op dinsdag 2 juni de financiële weg omhoog ingezet. De raad stelde de herstelbegroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 vast. Om deze weer in evenwicht te brengen, waren bezuinigingsmaatregelen nodig die oplopen tot bijna 18 miljoen in 2018. De Argumentenfabriek heeft de gemeente Amersfoort geholpen door bezuinigingsmaatregelen te inventariseren op alle onderdelen van de begroting.

Gemeentefinanciën

In denksessies met afdelingshoofden, strategen en financieel consulten van de gemeente hebben we de beïnvloedbare ruimte op de begroting in kaart gebracht. De resultaten hebben we weergegeven in mindmaps per deelprogramma. College, raad en ambtenaren hebben de inventarisatie gebruikt voor een evenwichtige herstelbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018.

De mindmaps per deelprogramma zijn te downloaden op de website van de gemeente Amersfoort.

Wil je meer weten over hoe De Argumentenfabriek gemeenten helpt bij bezuinigingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Daniël Coenen, senior kaartenmaker voor gemeenten.